Ban lãnh đạo

Tất cả thành viên đội ngũ ban lãnh đạo An Gia Hưng đều có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý và vận hành Bất động sản và Xây dựng, có tầm nhìn rộng và quyết đoán khéo léo kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và kỹ năng mền trong quản lý.