Công trình thủy lợi

An Gia Hưng là đơn vị thi công Công trình thủy lợi: hồ chứa nước; đập ngăn nước (bao gồm đập tạo hồ, đập ngăn mặt, giữ ngọt, điều tiết trên sông, suối.v.v..tràn xả lũ; cống lấy nước, cống tiêu nước, cống xả nước; kênh, đường ống dẫn nước; đường hầm thủy công; trạm bơm tưới-tiêu và công trình thủy lợi khác.

Dịch vụ Công trình thủy lợi nổi bật

1 - Thiết kế công trình thủy lợi (đập, đường hầm, cống, kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông). Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi (xây dựng và hoàn thiện).
2 - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai.
3 - Mua bán các mặt hàng phục vụ cho nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị, vật tư, sản phẩm, nguyên liệu ngành xây dựng và thủy lợi, thương mại, dịch vụ.
4 - Lập dự toán công trình cấp thoát nước, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, cơ khí thuộc dự án nhóm B. Lập dự án quy hoạch, dự án đầu tư công trình cấp thoát nước, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, cơ khí thuộc dự án nhóm B. Xây dựng các công trình bến cảng, kho bãi.
5 - Hoạt động kinh doanh khác: Dịch vụ về cấp nước, thải nước khu dân cư. Thi công xây lắp công trình thủy lợi và dân dụng. Đo đạc địa chính. Lập dự toán công trình công nghiệp và dân dụng. Xây dựng công trình cầu đường, bến cảng. Chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí giao thông, thủy lợi. Sản xuất và cung ứng giống cây trồng và vật nuôi các loại. Kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ và mua bán sản phẩm nông nghiệp. Tư vấn kỹ thuật nông nghiệp.
6 - Hoạt động công ích: Quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, thủy nông trên địa bàn thành phố. Quản lý nước phục vụ dân sinh, kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
7 - Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Bán buôn nước uống tinh khiết đóng chai.
8 - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng và hoàn thiện)./.